Meie firma pakkub täisteenuste kompleksi, mis on seotud raamatupidamisega, konsultatsioonidega ja raamatupidamise taastamisega väikestele ja keskmistele firmadele.

Ülesandeks raamatupidamisteenuste osutamisel on teostada töö kooskõlas hea raamatupidamise tavaga, aidata klientidel leida terviklikke lähendusi äritegevuse käigus tekkivatele probleemidele ja operatiivset teenindamist.

Raamatupidamine ettevõttes – see on piisavalt keeruline ja vastutav protsess, kus ebatäpsused võivad kalliks maksma minna. Meie firma aitab Teil vältida igasuguseid vigu raamatupidamises ja aitab teha Teie äri edukaks ja kaitstuks - õitsvaks äriks. 
 

Pakkume Raamatupidamisteenused:

 • füüsilisest isikust ettevõtjatele
 • korteriühistutele
 • mittetulundusühingutele
 • väikestele ja keskmistele firmadele
Raamatupidamine
Raamatupidamis- arvestuse teostamine
Algdokumentide kontroll, dokumentide korrektse vormistamise konsultatsioonid...>>>
Majandustegevus
Majandustegevuse aruande

Iga-aastase majandusaasta aruande koostamine koos kõigi vajalike lisadega...>>>
Kliendi esindamine
Kliendi esindamine erinevates asutustes

Suhtlemine maksuametiga ja kliendi huvide esitamine volikirja alusel...>>>

Raamatupidamisteenused

 • Raamatupidamisarvestuse teostamine

  Algdokumentide kontroll, dokumentide korrektse vormistamise konsultatsioonid, tehingute kajastamine kliendi raamatupidamisarvestuses, põhivahendite arvestus, bilansi ja kasumiaruande koostamine, muude aruannete koostamine kliendi soovil (tarnijate, klientide võlgnevused jms.).

 • Majandustegevuse aruande koostamine

  Iga-aastase majandusaasta aruande koostamine koos kõigi vajalike lisadega. Aruande koostamisele eelneb ettevõtte vara jääkide ja võlgnevuste inventuur, vastavate inventuuriaktide vormistamine.

 • Töötasu ja muude maksete arvestus

  Töötasu, puhkusetasu, preemiate, lisatasude, lõpparvete, samuti muude väljamaksete arvestus töötajatele, juhatuse liikmetele ja teistele ettevõttega seotud füüsilistele isikutele. Puhkuste reservi arvestus. Kaasnevate maksude arvestus ja nende kajastamine tuludeklaratsioonis. Töötajate haiguslehtede täitmine. Täiendavate vanemapuhkuste arvestus, andmete esitamine nende kohta riigiasutustesse hüvituste saamiseks riigieelarvest.

 • Kliendi esildamine erinevates asutustes

  Suhtlemine maksuametiga ja kliendi huvide esitamine volikirja alusel. Ametliku kirjavahetuse pidamine erinevate riigiasutustega.

 • Raamatupidamise taastamine

   

Lisa teenused

 • Kaadrite arvestus

  Töösuhetega seonduvate dokumentide koostamine. Näiteks töölepingute koostamine, muutmine, katkestamine, vastavate käskkirjade koostamine, töötajate isiklike kaartide pidamine, tööraamatute täitmine, kaadridokumentide registreerimise žurnaalide pidamine jm.

 • Konsultatsioonid

  Konsultatsioonide võimaldamine maksustamise, erinevate tehingute raamatupidamisarvestuse jms. küsimustes.

Baasteenuse maksumus

Algdokumentide hulk  EUR
kuni 50120.-
50-100180.-
100-150220.-
150-200280.-
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
200 ja enam kokkuleppel
Kotretiühhistutele kokkuleppel
Personaali arvestus kokkuleppel 

Baaspaket

 • dokumentide kontroll, nende süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus
 • kassadokumentide vormistamine
 • põhivahendite arvestus
 • igakuise aruandluse koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • arvelduste ostjate ja tarnijatega arvestus
 • arvelduste aruandekohustuslike isikutega arvestus

Lisa teenused

Hinnad kokkuleppel:

Teenused  
Töötasu arvestus ja kaardi arvestus  
Pangaülekannete teostamine  
Vahebilansi koostamine  
Statistiliste aruannete koostamine  
Majandusaasta aruande koostamine  
Lepingute koostamine  
Konsultatsioonid  
Käibemaksukohustlane registreerimine  
Postisaadetise saatmine  
Postisaadetise saatmine interneti teel  

Hindadele lisandub käibemaks 20%.

Hinnad muudele täiendavatele teenustele seatakse kokkuleppel.

Avina RaamatupidamisBüroo (Oreed OÜ)

Punane 68, I korrus
Tallinn 13619

Tel/Fax:        6022310
Gsm:            5134670
e-mail: info@avina.ee

Avina Ilustudio